Aktuella kurser

Arbete på väg   (Nya benämningar på kurser efter oktober -18 )

Vi är anslutna till ID06 Kompetentdatabas och kan lägga in era namn /kurser där.

APV Steg 1. 1.1 + 1.2 + 1.3 +  Steg 2. 2.1     ( tidigare Nivå 1+2 )

Nästa kurs: 

                    Lördag 18 April Ellös

                    Tisdag 21 April Göteborg

                    Tisdag 19 Maj Göteborg

                     Dessa kurser kan också hållas hos ER eller i vår Kurslokal (gäller ej platsbenämnda)

 

APV Steg 2.  2.2   Utmärkningsansvarig  (tidigare Nivå 3 A)

Nästa kurs; 22 + 23  April

 

Vi kommer gärna till ER och håller Utbildningar

Äldre kontrakt:: Det kan finnas behov av "den Gamla"  Nivå 1 och Nivå 2-utbildningen. Vi ordnar detta.

 

Tidigare "Flaggvakt"-kursen har Trafikverket (tagit bort) som kravutbidning (,arb.g. ansvar,) och ingår i våra utbildningar som info 1:an +2:an

Vi håller gärna en Vakt / Flagg / Lotsbil-utbildning för er vid behov.

 

Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten

 Fr.o.m okt.- 18 är det Steg istället för Nivå. Se nedan.

 

OBS: Nivå 1 på Trafiverkets hemsida är borttagen, "Trafikverket håller inga utbildningar", står det på deras hemsida.

(SIK-prov  kallas nu  Certifieringsprov) dessa prov kommer att ha en varaktighet på FYRA ? år.

SIK för Snöplogning är tills vidare oförändrat. (6 år)

SIK=Skandinavisk Infrastruktur Kompetens.

Våra APV-kurser förbereder kursdeltagarna att klara dessa prov.

Trafikverket ändrar vid årsskiftet - 18-19  APV-behörigheterna Nivå 1 , 2 , 3 osv.

Nytt blir : Steg 1 ( 1.1  1.2  1.3 )   Steg 2  ( 2.1  2.2  och så vidare, efter vad Trafikverket hittar på...

En nyhet från o med 2019 är att TMA-bilsförare skall ha Steg 2.1 om kontraktet man ska arbeta i kräver detta, med påföljande prov hos Trafikverket.

 

Vi är också med att arbeta för säkrare vägar i Sverige genom Branschföreningen  SBSV och ID06 Kompetentdatabas.

 

+ Boka gärna in en kurs på ert Företag en dag som passar Er

Nyheter från Trafikverket om ID06 och APV. kompetenskraven ska vara verifierade med ID06 kommer man att få genomföra prov på Trafikverkets Förarprovskontor.

 

Första hjälpen på väg - enl. AML 1999:7, AFS 1999:3

 

Miljö vid entreprenad på väg - avser de som arbetar inom storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Trafikverket har tagit fram nya regler för säkerheten vid vägarbeten med en omstrukturering från utbildningskrav till kompetenskrav. Detta gäller alla som arbetar inom de upphandlingar som Trafikverket genomför.

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att den anställde har nödvändig kompetens för de arbeten som utförs.

Arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav och riktlinje, TRVK Apv, TRVR Apv.

Kompetenskrav istället för utbildningskrav: enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att personalen har nödvändig kompetens för arbeten som utförs.

Vi lägger in våra kursdeltagare i ID06 Kompetensdatabas som önskar detta.

 

 

 

Arbete på väg

Vi håller kurser kontinuerligt 

Vid intresse hör av er till Gösta, 0703 041 407

 Vi är anslutna till ID06 och kan registrera in er där om så önskas.