UTBILDAR CHAUFFÖRER

Vi erbjuder fortutbildning av YRKESKOMPETENSBEVIS för yrkesförare inom person- och godstransporter.

YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen

Vi utbildar i din närhet på överenskommen plats och dag som passar bra för dig.

 

TRUCK & MASKIN

Utbildning av A, B, C truck, Hjullastare godshantering enligt Tlp 10 samt registrerar och utfärdar TYA truckintyg efter avslutad kurs.

Utbildning av Hjullastare anläggning, Teleskoplastare, Väghyvel, Grävmaskin, Mobilkran, Betongpump, Fordonsmonterad kran, Travers, Ställning 9 meter (enl BI )

Säkra Lyft (enl BI) Arbete på Hög Höjd/ Fallskydd med Evakuering. Lift / Skylift enl S-Råd.

Motorsåg . Röjsåg.Enl. AFS 2012:1

  

Enligt samverkan med TYA/BYN samt registrerar och utfärdar TYA intyg för genomgången kurs.

YKB-väst har möjlighet att utbilda dina förare med de fordon som utbildningen gäller efter överenskommelse som passar bra för dig.

 

ARBETE PÅ VÄG

Steg 1, 1.1 . 1.2 , 1.3 ,  Steg 2. 2,1 . 2.2 .  enligt Trafikverkets kompetenskrav

Nyheter från Trafikverket om ID06 läs mer under flik APV

L-ABC, HLR-D & Brand enligt Arbetsmiljöverkets kompetenskrav AFS 1999:3

Miljö vid entreprenad på väg gäller för alla som arbetar med entreprenad inom storstadsområden, Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom "känsliga områden"

 

Ställningsutbildning 9 meter kvalitetsäkrad kurs genom Sveriges Byggindustrier

Säkra lyft kvalitetsäkrad kurs genom Sveriges Byggindustrier

Travers kvalitetsäkrad

Motorsåg & Röjsåg inkl. prov, enl. AML samt kursplan enl. Säker Skog

Liftutbildning kvalitetsäkrad