YKB-delkurser för C-behörighet

Vi håller YKB-kurser på följande orter under

hösten 2019 och våren 2020                    

Vi startar kl. 8.00. Ta med leg. 
                                        
Hälsa och ergonomi, 4:an, följande orter och datum
 
Bengtsfors, Utvecklingscentrum    

 

Övriga YKB-kurser

Slätthultsvägen 20

Ellös, Orust


Fredag 6 dec.

"Gods- lastsäkr." 2:an

 

Lördag 7 dec.

"Sparsam körning" 1:an

 

Fredag 13 dec.

"Säkerhet och kundf. 5:an

 

Lördag 14 dec.

"Lagar och regler" 3:an

 

Fredag 14 feb.

"Sparsam körning" 1:an

 

Lördag 22 feb.

"Gods- lastsäkr. 2:an

 

Fredag 28 feb.

"Lagar och regler" 3:an

 

Fredag 27 mars

"Säk. och kund." 5:an

 

Lördag 25 apr.

"Säk. och kund." 5:an

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 26 oktober                                                  
 
Varberg, Björkäng 
Lördag 23 november
.
Strömstad, Roddklubben
Lördag 30 november
Lördag 1 februari
.
Håby, Smedbergs Gård
Lördag 9 november
Lördag 29 februari
Lördag 21 mars
Lördag 4 april
.
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 27 september
Lördag 16 november
Lördag 11 januari
Lördag 18 januari
Fredag 7 februari
Lördag 8 februari
Lördag 15 februari
Lördag 14 mars
Lördag 28 mars
.
Stenungsund, Stenungsbaden
Lördag 18 januari
Lördag 22 februari
Lördag 21 mars
.
Göteborg, Quality Hotel, Ga Tingstadsg. 10
Lördag 16 november
Lördag 11 januari
Lördag 15 februari
Lördag 28 mars

 

 

 

 

Vi håller alla fem YKB-kurserna även Företagsförlagda för Er

 

Delkurs 1 Sparsam Körning
Delkurs 2 Gods o Lastsäkring
Delkurs 3 Lagar o Regler
Delkurs 5 Säkerhet o Kundfokus
Delkurs 4 Ergonomi o Hälsa
     
Fler kurstillfällen kommer att läggas in efter behov
Ring gärna för mer info.
 

Kurs "sparsam körning" informerar om:
 • Säkerhetsbestämmelser, skaderisker och miljöpåverkan
 • Optimering av energi- och bränsleförbrukning
 • Däckens inverkan på miljö och bränsleförbrukning
 • Bromsteknink
 • Service och underhåll
 
Kurs "godstransporter" informerar om:
 • Uppdatering om regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods
 • Regler och bestämmelser för lastsäkring
 • Rutiner och säkerhet vid lastning/lossning
 • Genomgång av olika lastsäkringstekniker
 • Ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden

 

Kurs "lagar & regler" informerar om:
 • Vad yrkeskompetensbeviset innehåller och regler kring detta
 • Var du hittar lagar och regler
 • Kör- och vilotider samt färdskrivare
 • Uppdatering av trafiksäkerhet
 • Företaget, regler och ansvar för nationella och internationella transporter, människosmuggling
 • Information om regler och hantering av farligt gods  
 
 
Kurs "ergonomi, kost och hälsa" informerar om:
 • Risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor
 • Hur man påverkas av stress, sömn och trötthet
 • Hur man påverkas av alkohol, droger och kost
 • Hälsosam och balanserad kost
 • Personlig säkerhet i arbetet, arbetsskador och förslitningsskador
 • Ergonomi och anatomi, träning och skadeförebyggande övningar
 • Ekonomiska konsekvenser för den anställde, företaget och samhället
 
  Kurs "säkerhet och kundfokus" informerar om:
 • Skyldigheter och agerande i olycks- och nödsituationer, HLR
 • Hantering av brandsläckare, evakuering av personer i lastbilar och bussar
 • Hantering av krissituationer och konflikter
 • Betydelsen av förarens uppträdande
 • Höja företagetagets profil
 • Nyheter som tillkommit från Transportstyrelsen
 
 
 

YKB-delkurser D-behörighet

Dessa delkurser håller vi företagsförlagda

Ring gärna för mer info

Gösta Alexandersson 0703 041 407